«EVREII DIN HÂRLĂU ȘI IMPREJURIMI. ISTORIE ȘI MEMORIE» SIMPOZION ȘTIINȚIFIC

Le Jeudi, 13. juin 2019 - 0:00
lieu

 

1. COLLOQUE SCIENTIFIQUE SOUS l’EGIDE DE «CRISES»  DE L’UPV, DE l’UNIVERSITE DE IASI, et DE LA FCER

2. REINAUGURATION DE LA SYNAGOGUE RESTAUREE DE HARLAU QUI DATE DE 1814

3. PRESENTATION DU LIVRE : LES JUIFS DE HARLAU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. COLLOQUE SCIENTIFIQUE SOUS l’EGIDE DE «CRISES»  DE L’UPV, DE l’UNIVERSITE DE IASI, et DE LA FCER

Centrul de cercetări Interdisciplinare în Științe umaniste și Sociale (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales (C.R.I.S.E.S.) de la Universitatea « Paul
Valéry » din Montpellier (Franța)

Centrul de Istorie a Evreilor și Ebraistică « Dr. Alexandru Șafran » de la Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » din Iași

Centrul pentru studiul Istoriei Evreilor din România « Wilhelm Filderman » al Federației

Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic

 

« EVREII DIN HÂRLĂU ȘI IMPREJURIMI. ISTORIE ȘI MEMORIE»

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC

 

Moderator : Dr. Aurel VAINER
Responsabilul Comitetului de organizare : Prof. univ. dr. Carol IANCU

Hârlău, Clubul Copiilor, Joi, 13 iunie 2019 (15:30-18:30)

Andrei MARGA, profesor universitar emerit, fost rector al Universității « Babeș-Bolyai »
din Cluj, fost ministru :
« Sinagoga în cultura Europei»

Alexandru ZUB, profesor universitar emerit la Facultatea de Istorie, Universitatea
« Alexandru Ioan Cuza », din Iași, director emerit al Institutului de istorie « A.D. Xenopol »,
membru al Academiei Române :
« Evreii din Hârlău, pe marginea unei monografii istorice »

Gheorghe CLIVETI, profesor universitar la Facultatea de istorie, Universitatea « Alexandru
Ioan Cuza » din Iași, director al Institutului de istorie « A.D. Xenopol »:
« Carol Iancu și istoria chestiunii evreiești din România»

Alexandru-Florin PLATON, profesor universitar la Facultatea de Istorie, Universitatea
« Alexandru Ioan Cuza »
«Istoria evreilor din România: repere istoriografice »

Carol IANCU, profesor universitar emerit la Universitatea Paul Valéry din Montpellier :
«Primarul Ioan Agapi și evreii din Hârlău în perioada Șoahului »

Aurel VAINER, doctor în Economie, președintele Federației Comunităților Evreiești din
România :
« Comunitatea evreilor din Hârlăul de altă dată – dovada remarcabilă a prezenței
evreilor în istoria României »

Marius CHELCU, doctor în istorie, cercetător la Institutul de Istorie « A.D. Xenopol » din
Iași:
« Evreii din Hârlău în documente statistice și de stare civilă. Secolul al XIX-lea».

Felicia WALDMAN, conferențiar universitar la Centrul de Studii Ebraice, Facultatea de
Litere, Universitatea din București :
«Vechiul cimitir evreiesc din Hârlău, în așteptarea unui Umberto Eco ».

Marina NICOLAEV, arhitectă, master în «Cultură și Civilizație Ebraică» de la
Universitatea București, doctorandă la Universitatea Paul Valéry din Montpellier:
« Stele funerare evreiești – mațevot din secolele XVIII-XX. Cimitirul Bojica din
Hârlău »

Anca TUDORANCEA-CIUCIU, doctor în filozofia culturii, cercetător, secretar știintific al
Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România (CSIER), București :
«Școala israelită din Hârlău »

Cătălin BOTOȘINEANU, doctor în istorie, arhivist la Arhivele Naționale ale României,
Serviciul Județean Iași:
« O arhivă regăsită. Școala mixtă israelito-română din Podu Iloaiei ».

Sergiu ENEA, doctor în istorie, profesor, director al Liceului Teoretic Ion Neculce din Târgu
Frumos :
« Evreii din Târgu Frumos în perioada interbelică. Repere istorice »

Edith ȘIMȘENSON, inginer, master în «Cultură și Civilizație Ebraică» de la Universitatea
București :
«Târgul Frumușica : aspecte ale vieții evreiești într-o comunitate rurală din apropiere
de Hârlău »

Francisca SOLOMON, lector la Catedra de Limba și Literatura Germană, Universitatea
Alexandru Ioan Cuza, Iași :
« Bucovina – parte a yiddishland-ului. Dinamica cristalizării unei identități
lingvistice și culturale »

Lucian Zeev HERȘCOVICI, doctor în istorie, bibliotecar la Biblioteca Națională din
Ierusalim :
« Rabini și hasidism la Hârlău și în împrejurimi »

Martha EȘANU, inginer, jurnalistă, consilier cultural la Comunitatea evreilor din Iași :
« I. Kara, istoric al evreilor din Moldova »

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. REINAUGURATION DE LA SYNAGOGUE RESTAUREE DE HARLAU QUI DATE DE 1814

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. PRESENTATION DU LIVRE : LES JUIFS DE HARLAU